divendres, 28 de juny de 2013

Regulació del document de control per al transport de mercaderies


Entrada en vigor de la regulació del document de control per al transport de mercaderies

La setmana que ve entra en vigor les novetats sobre la regulació del document de control per al transport de mercaderies.

A partir del proper divendres 5 de juliol tots els transportistes dedicats al transport de mercaderies per carretera hauran de portar en cada servei que realitzin el document de control, en el qual obligatòriament s'ha d'incloure la informació següent:
  • Nom, domicili i NIF del carregador contractual.
  • Nom, domicili i NIF del transportista efectiu.
  • Lloc d'origen i destinació de l'enviament objecte de transport.
  • Naturalesa i pes de la mercaderia transportada.
  • Data de realització del transport.
  • Matrícula del vehicle del transport, inclòs el remolc o semiremolc.

Aquest document haurà de conservar a disposició de la Inspecció de Transport almenys durant un any i cal que s'emetin dues còpies, una per al transportista i l'altra per a qui el contracti, ja sigui l'agència, flotista, cooperativa, operador de transport o carregador que hagi contractat els serveis del transportista.

Hi ha algunes excepcions en què no caldrà portar el document de control, com és el cas de:
Vehicles de transport que estiguin exempts d'autorització de transport.
  • Transport de mudances.
  • Transport de vehicles avariats o accidentats.
  • Serveis de paqueteria o similars.
  • Transports en què la seva normativa específica exigeixi portar carta de port: mercaderies perilloses, transport internacional ...


      


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada