dimecres, 20 de novembre de 2013

Maira Bonjorn gerent de Widoit.com a la Revista de Logística i Transport

"El concepte bàsic de widoit.com és el contacte directe i verídic entre empreses carregadores i transportistes. Al nostre servei no hi ha intermediaris"


"La filosofia de widoit.com es basa en incrementar el preu final que rep el transportista a base de reduir comissionistes. Els transportistes estan cansats de la intermediació i de rebre preus molt per sota del que és necessari per poder circular", resum Maira Bojorn la essència de Widoit. Tots els detalls de la plataforma a continuació.Lyt : De quina manera sorgeix Widoit.com i quins són els conceptes bàsics i filosofia que inspiren aquesta eina de gestió online ?

Maira Bonjorn ( MB ): Widoit.com sorgeix després de treballar més de 12 anys en el sector del transport. Vaig veure una oportunitat de professionalitzar el sector com a idea de negoci , donar un canvi molt important en la manera com es contracta el transport estalviant temps i diners tant a transportistes com a carregadors, evitant la subcontractació.

El concepte bàsic de widoit.com és el contacte directe i verídic entre empreses carregadores i transportistes, no permetem l' accés a la nostra pàgina a operadors logístics sense camions propis i tampoc permetem que els transportistes puguin revendre les seves càrregues. En el nostre servei no hi ha intermediaris. Widoit.com és l'eina d'unió que ofereix a les dues parts un punt de trobada segur, eficient, innovador i econòmic.

No és just que entre el preu que paga el carregador i el que cobra el transportista que acaba fent el viatge hagi unes diferències de fins a un 40% !

Widoit.com sorgeix en un moment de crisi i de recessió econòmica que afecta molts sectors i especialment al del transport . La filosofia de widoit.com es basa en incrementar el preu final que rep el transportista a base de reduir comissionistes . Els transportistes estan cansats de la intermediació i de rebre preus molt per sota del que és necessari per poder circular , i de fet el govern ho reflecteix en la nova modificació de la LOTT, en la disposició addicional sisena, on es condemna la subcontractació, i es obliga les empreses carregadores a que assumeixin qualsevol impagament per part dels intermediaris al transportista final .

Widoit.com aquí per donar transparència a un sector amb molts interessos ocults, però sobretot per aconseguir eradicar males pràctiques que desfavoreixen molts i afavoreixen a uns pocs. Vam aconseguir aquesta transparència gràcies als avenços de la informàtica, la tecnologia i amb una verificació estricta de documents que els mateixos usuaris ens proporcionen .


Lyt: Es parla de bosses de càrrega, concepte molt conegut entre els transportistes des de fa temps, quins assenyalaria com els factors diferenciadors i avantatges competitius de Widoit.com, pel que fa a una borsa de càrregues ?

MB: Widoit.com no es defineix com una bossa de càrregues. Oferim molts serveis orientats a que carregadors i transportistes troben solució a les seves necessitats.

Des del wi-estàndard ( buscant càrregues i camions en temps real) al wi-control ( assignacions automàtiques dels carregadors als seus transportistes habituals o la sol·licitud de preus entre els seus transportistes habituals), passant pel wi-doc (control de documentació de els transportistes) o el wi-basic (que només permet publicar i no buscar).

Un 90 % de les càrregues en qualsevol borsa de càrregues són càrregues repetides o revenudes, això significa que només un 10% de les càrregues provenen de les empreses carregadores. En widoit.com el 100 % de les càrregues provenen dels carregadors i no només això, sinó que a més proporcionem el contacte directe amb la persona que gestiona la logística dins de l'empresa carregadores, no només oferim les càrregues, sinó que també oferim el contacte, fet que ens diferencia i ens fa més competitius enfront d'altres serveis.

Widoit.com cobreix les necessitats esporàdiques, més comuns en una bossa de càrregues on es vol una càrrega on es té el camió, com també les necessitats de llarga durada, on s'estableixen acords amb carregadors per moure la seva mercaderia amb regularitat .

No som un llistat de càrregues i de camions. El sistema filtra les coincidències directament per agilitzar el temps, és a dir, si tinc un frigo no cal que em apareguin les mercaderies que es carreguen pel lateral i si tinc una lona no cal que em apareguin productes refrigerats.

Widoit.com no és només una plataforma per a transportistes, en aquesta, les empreses carregadores tenen un paper fonamental, per això hem desenvolupat per elles productes com el Wi-control, que a part de realitzar les assignacions automàtiques permet saber el % de subcontractació que les seves empreses de transport habituals exerceixen sobre les seves càrregues i aconseguir tenir tota la documentació verificada, fins i tot dels transportistes subcontractats.

El carregador sap en tot moment qui està transportant la seva mercaderia, aportant així el control i la seguretat.


Lyt: Widoit.com fa especial èmfasi en la Seguretat (com fan també els proveïdors de borses de Càrrega), quins mecanismes s'utilitzen per garantir aquesta seguretat al carregador i al transportista?

MB: Nosaltres ens assegurem que totes les empreses estiguin al dia amb totes les seves obligacions no només en el moment del registre sinó també després d'aquest, totes les empreses han d'actualitzar la documentació necessària per seguir actives en el servei.

La documentació que sol·licitem pot ampliar-se a la que sol·liciti el carregador (qualsevol tipus de permís especial que pugui necessitar). La nostra seguretat es basa en un estricte control de matrícules dels nostres transportistes, només així és possible garantir al carregador que la matrícula assignada és propietat del transportista i que no hi ha subcontractació.

I als nostres transportistes els donem seguretat ja que els únics que poden anunciar les càrregues són carregadors directes que han estat prèviament verificats per nosaltres.

El carregador sap sempre que el transportista va a tenir tota la documentació en regla i al dia (justificant de pagament de l'assegurança de la mercaderia, llicència comunitària i targeta de transport) i van a tenir un número de telèfon on trucar i resoldre els dubtes amb les persones directament implicades en el transport, de manera ràpida i efectiva.

Una altra diferència és la transparència amb què gestionem tota la informació, nosaltres també disposem d'un sistema de valoracions, que permet que tots els usuaris puguin donar l'opinió del servei que han rebut, aquest és visible a tots els usuaris de Widoit.com.

Alguns transportistes ens pregunten com assegurem el cobrament dels carregadors: tots els carregadors estan verificats abans i durant el temps que estiguin d'alta a widoit.com.

A més, indiquem la forma de pagament del carregador en el moment que apareix una coincidència.

Fins a la data no hem tingut cap cas d'impagament, a part de la seguretat de saber que estan verificats, els nostres propis transportistes són l'alerta per a tots. Mitjançant la nostra eina d'avisos, poden avisar a tots els usuaris en cas d'impagament. Això significa la desactivació automàtica del carregador.


Lyt: Mitjançant Widoit.com, quins tipus de mercaderies es poden gestionar?

MB: Tot tipus de mercaderia, des d'un palet fins a centenars de camions complets diaris que es facin amb transport terrestre o en algunes rutes amb tren.

Refrigerat, congelat, líquids, producte sec, maquinària, granels ...

Tot la tipologia de mercaderies i camions.


Lyt: Quins propers projectes té en marxa Widoit.com i quina és la seva presència actual a Espanya i a Europa?

MB: De moment el nostre projecte és consolidar-nos en Espanya, encara que sí és cert que ja comptem amb presència internacional.

El nostre objectiu ara és demostrar als nostres usuaris que només Widoit els proporciona seguretat, comunicació directa i millora econòmica.

Cada dia són més els usuaris que confien en nosaltres, no només d'Espanya sinó també d'altres països d'Europa. La nostra pàgina web ja esta traduïda a vuit idiomes i treballem perquè aviat estigui disponible en més idiomes.      

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada