dimecres, 23 d’abril de 2014

WIDOIT signa un conveni de col·laboració amb ANAFRIC

El passat mes de febrer, Widoit.com va signar un conveni de col·laboració amb ANAFRIC, una associació que compta amb 150 empreses associades.

  


ANAFRIC - GREMSA ANICOC OVICEBO és una associació sense ànim de lucre que integra diversos sectors carnis (porcí, boví, oví-cabrum) sent l'associació que agrupa el major nombre de sales d'especejament; també estan associats els líders en exportació i importació de carns. El sector porcí representa el 50% de l'activitat total dels seus associats; en boví és per volum la segona associació espanyola i en oví i caprí és l'associació més representativa.L'associació defensa els interessos corporatius propis del sector i engloba la defensa i informació de les activitats de sacrifici d'animals, especejament, transformació, processament de carns, el comerç de la carn i els seus menuts, facilitant als associats informació general tant d'àmbit autonòmic, nacional, com comunitari. Els objectius principals de l'associació són vetllar la modernització i competitivitat del sector carni espanyol i el progrés dels seus associats.El funcionament intern de l'associació es basa en l'atenció directa a l'associat, resolent els seus dubtes tècnics i legals i defensant els seus temes davant les administracions locals, autonòmiques, nacionals i europees.L'associació compta amb 150 empreses associades, entre les quals hi ha productors de bestiar viu (especialment d'oví), proveïdors, escorxadors, sales d'especejament, indústries de transformació, magatzems frigorífics, distribuïdors, importadors i exportadors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada